Category: Museu endins

Figura 1: Vista aèria de conjunt del monestir de Sant Pere de Galligants, la seu a Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya. (Arxiu MAC-Girona)

175 anys del Museu de Sant Pere de Galligants a Girona

El 30 d’octubre de 2020, l’antic Museu de Sant Pere de Galligants commemora 175 anys d’història prestant servei a la societat gironina i catalana

Figura 1. Vista aèria actual de la Neàpolis d’Empúries, amb el port antic, Sant Martí d’Empúries i el golf de Roses al nord (Arxiu MAC-Empúries).

Empúries, un port cosmopolita obert a les cultures mediterrànies. La inscripció bilingüe de Numas (segle I aC)

La placa bilingüe de Serapis mostra la primerenca entrada de cultes orientals a Empúries, ciutat cosmopolita amb un port obert al Mediterrani.

Les joies del Museu d’Arqueologia de Catalunya

Dia Internacional dels Museus 2020. “Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió”

Dibuix de reconstrucció de la part nord de la ciutat grega i de la connexió amb la zona del port natural (autor: Jordi Sagrera).

El projecte de recerca arqueològica de les antigues àrees portuàries d’Empúries

El paper estratègic que va tenir el port d’Empúries al llarg de la història