Category: Històries del Museu

La moneda eclesial. Pellofes i ploms

Les pellofes i els ploms eclesiàstics són elements paramonetals que es desenvoluparen en el si de l’església catalana i mallorquina exclusivament per al seu ús intern.

Els dos salvaments de la pedra del Perolet

El periple de la famosa inscripció de Luci Emili Patern (IRC II, 54), s’ha d’entendre a partir de les circumstàncies i de les persones que hi van tenir relació.

Adela Ramon Lligué. Circa 1936. Autor desconegut. MAC Arxiu Històric i Fotogràfic.

Fent història del Museu. El cas d’Adela Ramon Lligué

De Barcelona a Ciutat de Mèxic. Una història d’exili, biblioteques, dones i museus

Monedes de Sitges

El tresor de les monedes de Sitges ara fa cinquanta-vuit anys

Després d’un temporal de llevant van començar a aparèixer a la platja de Sitges, unes cridaneres monedes de plata.