Category: Museu endins

Figura 1. Cavaller de la façana de l’església de la Santa Creu de Bordeus. Malgrat que és fruit de la restauració del segle XIX, ja que l’original es va perdre el 1794, la situació de com anaven penjades les medalles al corretjam és correcta i serveix d’exemple (Foto A. Casanovas)

Una col·lecció de xapes de guarniment (segles XIV i XV) adquirides pel MAC

Ornaments de parada, originàriament esmaltats amb vius colors, que lluïen els cavalls, els gossos i les aus de la noblesa que van fascinar els col·leccionistes europeus

Un objecte arqueològic poc freqüent: la conservació i restauració d’un cistell del segle II dC del vaixell Aiguablava VII

Com s’aconsegueix extreure un material orgànic tan fràgil i conservar-lo un cop extret de l’aigua?

Figura 1: Vista aèria de conjunt del monestir de Sant Pere de Galligants, la seu a Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya. (Arxiu MAC-Girona)

175 anys del Museu de Sant Pere de Galligants a Girona

El 30 d’octubre de 2020, l’antic Museu de Sant Pere de Galligants commemora 175 anys d’història prestant servei a la societat gironina i catalana

Les joies del Museu d’Arqueologia de Catalunya

Dia Internacional dels Museus 2020. “Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió”

Dibuix de reconstrucció de la part nord de la ciutat grega i de la connexió amb la zona del port natural (autor: Jordi Sagrera).

El projecte de recerca arqueològica de les antigues àrees portuàries d’Empúries

El paper estratègic que va tenir el port d’Empúries al llarg de la història