Programa del Seminari d’arqueologia experimental, recerca fonamental i aplicabilitat. Museus, universitats, parcs arqueològics i centres educatius

Seminaris d’experimentació arqueològica al Museu d’Arqueologia de Catalunya

Els seminaris d’arqueologia experimental celebrats l’any 2020 s’emmarquen en l’estratègia del MAC de reforçar les accions vinculades a l’arqueologia experimental.

El Magazine del MAC: un nou projecte editorial del Museu d’Arqueologia de Catalunya

Presentem el Magazine 02. Art Primer. Artistes de la Prehistòria, quaranta-tres pàgines que volen aproximar l’art rupestre a totes aquelles persones interessades a saber-ne més.

Detalle de la eliminación de restos de mortero depositados sobre la superficie, con ayuda de bisturí.

La conservación y restauración de las pinturas rupestres de La Roca dels Moros de Calapatà (Cretas, Teruel)

La intervención ha conseguido eliminar la capa blanquecina y las partículas de suciedad superficial acumulada, y mejorar la visualización de las figuras representadas.

Reproducció de les pintures rupestres de la Cueva de la Vieja a l’exposició «Art Primer». Irene Garcia

Exposar l’art rupestre. El repte de principis del segle XX. Reproduccions de pintures rupestres al Museu d’Arqueologia de Catalunya

El MAC Barcelona conserva una important col·lecció de reproduccions de pintures rupestres. Ens endinsem en la seva història i en el seu procés de conservació-restauració.

Figura 1. Imatge gràfica de l’exposició

L’exposició «Art primer. Artistes de la prehistòria»: un viatge de 50.000 anys

Una exposició que tracta l’art del vessant mediterrani de la península Ibèrica i que mostra l’origen de les manifestacions artístiques i els seus protagonistes

Figura 1. Cavaller de la façana de l’església de la Santa Creu de Bordeus. Malgrat que és fruit de la restauració del segle XIX, ja que l’original es va perdre el 1794, la situació de com anaven penjades les medalles al corretjam és correcta i serveix d’exemple (Foto A. Casanovas)

Una col·lecció de xapes de guarniment (segles XIV i XV) adquirides pel MAC

Ornaments de parada, originàriament esmaltats amb vius colors, que lluïen els cavalls, els gossos i les aus de la noblesa que van fascinar els col·leccionistes europeus