De la necessitat, virtut: a propòsit del nou blog del MAC

El Museu d’Arqueologia de Catalunya presenta el seu nou blog enmig d'unes circumstàncies excepcionals
Són temps excepcionalsJusèp Boya
Director del MAC


Avui el Museu d’Arqueologia de Catalunya presenta el seu nou blog. Ho fa enmig d’unes circumstàncies excepcionals, conseqüència de la pandèmia mundial originada per la COVID-19, que ha determinat el tancament general de les empreses i institucions del país, i alhora, el confinament de la població.

Tanmateix, el tancament de portes del MAC, com el de la resta de museus del país, no ha implicat la paralització de la seva feina ni, molt menys, el silenci de la seva veu. Cadascú a casa seva, el personal tècnic i administratiu del Museu continua treballant en aquells projectes en què és possible fer-ho amb els mitjans que les noves tecnologies els ho possibiliten. Només el personal vinculat a tasques de conservació preventiva i seguretat dels edificis, col·leccions i jaciments del Museu mantenen la presència i l’activitat in situ, de caràcter permanent o periòdic, segons les tasques i els llocs, i sempre d’acord amb les mesures de seguretat i les directrius establertes per les autoritats del país.

https://youtu.be/-xSb-BuAWsA

Més que mai, l’aturada i el confinament forçós imposat per la pandèmia han servit per posar de manifest la funció essencial que tenen la cultura i la producció cultural per a la nostra societat. Que difícil seria aquesta reclusió involuntària per a moltes persones si no tinguéssim llibres, revistes, música, pel·lícules, sèries i documentals, i tantes altres finestres i vies d’accés a la creació artística i cultural, en qualsevol dels formats possibles! També ens han fet palesa la utilitat i l’interès d’apostar decididament per les noves tecnologies i instruments de comunicació en línia, que han renovat la nostra convicció en la necessitat imperiosa de desenvolupar-los.

D’altra banda, la situació excepcional que vivim ha fet també que els museus ens reafirmem en la necessitat que tenim dels públics per existir, en la nostra vocació d’augmentar i perfeccionar els canals i les oportunitats d’arribar-hi i connectar-hi, d’oferir-los noves oportunitats i instruments per accedir al patrimoni i poder gaudir-ne.

Sentim, doncs, la necessitat de fidelitzar els nostres públics i de conquerir-ne de nous. Sentim també la necessitat d’explicar millor qui som i què fem. El confinament no ha fet més que esperonar aquesta convicció i, en certa mesura, ha accelerat la implementació dels programes i recursos que han de vehicular-la.

El projecte del nou blog del MAC, l’Arqueoblog, que avui encetem, respon a tots aquests condicionants suara expressats i, especialment, a la finestra d’oportunitat que la realitat que vivim ens ofereix. Però també tradueix la visió que el Museu ha definit per als anys vinents, pal de paller del seu nou Pla Estratègic MAC 2025, actualment en procés d’aprovació per part dels òrgans de tutela del Museu, la d’esdevenir “un museu de referència nacional i internacional, símbol de l’aposta de Catalunya per la innovació i la creativitat, obert, inclusiu, transparent i sostenible, on l’arqueologia explica, qüestiona, sorprèn i emociona”.

D’acord amb aquest marc de referència, el nostre nou blog integra cinc grans eixos o blocs de continguts. El primer, anomenat Novetats, presentarà totes aquelles notícies i articles d’actualitat relacionades amb el Museu. El segon bloc, anomenat Històries de museu, proposarà la descoberta de les seves col·leccions, edificis i jaciments, i de les mil històries i memòries apassionants i, a vegades, també sorprenents, que s’hi conserven i vehiculen. Al seu torn, el bloc Museu endins permetrà a l’usuari o visitant esporàdic del blog endinsar-se en la descoberta de l’activitat més tècnica de la institució —allò que, sovint, no es veu o no es coneix—, de l’important treball que tant els seus conservadors i conservadores, com la resta de personal tècnic de l’equip del Museu, des del silenci i la discreció, “fora de les càmeres”, desenvolupen i projecten. Un quart bloc, anomenat Obert al públic!, informarà sobre els projectes de dimensió més pública del Museu, com ara les exposicions temporals o els esdeveniments de gran públic (diades, espectacles, tallers, etc.). El cinquè bloc, D’ací i d’allà, recollirà informacions i petites cròniques de projectes i activitats d’altres indrets i institucions, especialment d’aquells en què el MAC participi i que el Museu consideri interessants. Finalment, el bloc Àgora farà possible la publicació al blog del Museu de notícies, informacions o reflexions sobre temàtiques d’interès arqueològic, museístic i cultural que elaborin bloguers externs convidats pel Museu o que, simplement, vulguin compartir amb nosaltres i els nostres usuaris els seus projectes i punts de vista més personals, àdhuc sobre el mateix MAC. Certament, tot i ser un projecte ja previst des de fa temps en la nova estratègia digital del Museu, la seva implementació formal s’ha accelerat durant les últimes setmanes.

Ens hagués agradat disposar de més temps i recursos abans de presentar-lo, però hem decidit fer de la necessitat virtut i, d’aquesta manera, amplificar la veu pública del MAC amb un nou recurs i instrument de comunicació. Temps hi haurà per avaluar l’experiència i, si escau, introduir els elements de correcció i adaptació, conceptual, tècnica i formal que siguin necessaris. Esperem comptar amb tots aquells i aquelles que estimeu l’arqueologia, el patrimoni i el MAC per fer-ho!